sairaalabakteerien ehkäisyyn

Tekninen kuvaus

Tekninen kuvaus

MediAg++®    
Tuottaja  Nanosanitas Oy Markkinointi : Nanosanitas oy
Koostumus Tuote sisältää Synteettisiä polymeerejä 20,2%
    Dietyleeniglykolietyylieetteriä <5%
    1,2-etaanidioli <2%
    Pehmitinaineita 6,5%
    Hopeaa
Viskositeetti Din kuppi 4 men. 9 – 15 s
Viskositeetti  Brookfield sp3 rpm 100 26-33 cP
pH  DIN 19268 7,9 – 8,3
Kiinteäainepitoisuus  Laskennallinen  19 – 21%
Kuvaus   Hajuton, valkoinen neste.

Kuinka kauan MediAg++® pysyy aktiivisena?

 

Kuinka kauan MediAg++® säilyy pinnalla, johon se on levitetty?

 

Tekemiemme tutkimusten perusteella aine pysyy aktiivisena niin kauan kuin sitä on levitetyllä pinnalla. Koska MediAg++® on stabiili, voimme yleispätevänä sääntönä todeta, että jos pinnalla on ainetta, niin siinä on myös hopeaa ja se on aktiivinen.

 

Olemme tehneet laboratoriossamme koelevityksiä, jotka ovat 4 vuotta vanhoja ja niissä aineen pysyvyys ja aktiivisuus on säilynyt muuttumattomana.

 

Asiat, jotka vaikuttavat MediAg++®:n pysymiseen levitetyllä pinnalla:

 

- voimakkaat pesuaineet (pH yli 10)

- voimakas mekaaninen hankaaminen, esim. hiekka lattialla.

 

Suosittelemme MediAg++®:n käytön aloittamista ensin huolellisella koko huonetilan käsittelyllä (leikkaussalit, potilashuoneet, wc-tilat, henkilökunnan taukotilat ). Sen jälkeen kovimmat rasituskohdat uusintakäsitellään 2-3 kk:n välein. Ne kohdat, joihin ei kohdistu yllämainittuja rasituksia, pysyvät aktiivisena pitkään, jopa vuosia.

 

Alkukäsittelyn jälkeen ylläpitokustannukset jäävät pieniksi.

Copyright © Nanosanitas Oy, Tupavuori 3 G, 00570 Helsinki | info@mediag.fi

Tekninen kuvaus
Tekninen kuvaus
Tekninen kuvaus
Tekninen kuvaus