sairaalabakteerien ehkäisyyn

TUTKIMUS

Tutkimus

Tuotekehitys- ja tutkimusryhmä koostuu nano- ja mikroteknologia-alan ammattilaisista, jotka edustavat alan terävintä kärkeä maailmassa.

 

Tutkimustyö on yksi vankimmista osaamisalueista ja perustuu alan ydinosaamiseen ja pitkään kokemukseen alalta.

 

MediAg++® tuotteen laboratoriotutkimuksia on tehty Helsingin Yliopiston Hjelt- instituutissa vuosina 2008–2013. Tutkimuksista vastasi laboratorion johtaja FT Kirsi Laitinen.

 

MediAg++® tuotteen käytännön sovellutustestejä alettiin tehdä v. 2009 Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa. Ensimmäiset käyttökokeet tehtiin infektiotautien erityislääkäri Jukka Lumion ja ylilääkäri Risto Vuennon johdolla. Käytännössä ja laboratorioissa tehty testaus on auttanut meitä kehittämään MediAg++® tuotteesta entistä tehokkaamman version. Viimeisimmät käyttökokeet on tehty v. 2013 sairaala Mehiläisessä Helsingin Töölössä ja v. 2014 Meilahden sairaalassa Helsingissä. Näistä yli kaksi kuukautta kestäneistä kokeista on sairaaloiden ja Helsingin Yliopiston Hjelt -instituutin laboratorion toimesta tehty kirjalliset raportit.

ladattavat tiedostot:

Käyttö-

turvallisuustiedote

Copyright © Nanosanitas Oy, Tupavuori 3 G, 00570 Helsinki | info@mediag.fi

TUTKIMUS
TUTKIMUS
TUTKIMUS
TUTKIMUS